Edukacyjna przygoda zaczyna się
w Przedszkolu MAŁY ŚWIAT!

Zapraszamy

phone 691-552-646

mail kontakt@malyswiat.kielce.pl

Warunki lokalowe

Nasze przedszkole mieście się w wolno stojącym budynku przy ulicy Nowy Świat 9. Posiada własny plac zabaw oraz nowoczesne sale dydaktyczne, jadalnię i salę gimnastyczną, w której odbywają się zajęcia ruchowe. Pomaga nam to w stworzeniu dzieciom dobrych warunków i atmosfery do nauki przez zabawę oraz rozwijania uzdolnień.

Przedszkole posiada pozytywne opinie państwowego inspektora sanitarnego oraz komendanta Państwowej Straży Pożarnej o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci. Zostało wpisane do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Miasta Kielce pod nr 68.

Nadzór nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Kielcach. W trosce o zapewnienie jak najwyższego poziomu edukacji nauczyciele odbywają w przedszkolu staż zawodowy, oraz stale podnoszą swe kwalifikacje poprzez kursy i szkolenia.

ziemia