Edukacyjna przygoda zaczyna się
w Przedszkolu MAŁY ŚWIAT!

Zapraszamy

phone 691-552-646

mail kontakt@malyswiat.kielce.pl

Plan dnia

Ramowy rozkład zajęć

6.30-8.00

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8.00-8.50

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe.

8.50-9.00

Przygotowanie do śniadania.

9.00-9.30

Śniadanie.

9.30-10.30

Realizacja zadań edukacyjnych w języku polskim i angielskim poprzez zajęcia z całą grupą.

10.30-11.00

Zajęcia dodatkowe w języku polskim i angielskim.

11.00-11.50

Zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

11.50-12.00

Przygotowanie do obiadu.

12.00-12.30

Obiad.

12.30-13.30

Ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia.

13.30-14.20

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym.

14.20-14.30

Przygotowanie do podwieczorka.

14.30-14.50

Podwieczorek.

14.50-17.00

Zabawy na placu przedszkolnym lub w sali (indywidualne i zbiorowe, dowolne oraz inspirowane przez wychowawcę).

17.00-17.15

II-gi podwieczorek.

17.15-18.00

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

 

Szczegółowe rozkłady zajęć dla każdej grupy dostępne w placówce.

ziemia