Edukacyjna przygoda zaczyna się
w Przedszkolu MAŁY ŚWIAT!

Zapraszamy

phone 691-552-646

mail kontakt@malyswiat.kielce.pl

Żłobek

Nauka języków rozpoczyna się już w żłobku.

Zdecydowana większość rodziców zdaje sobie sprawę iż naukę języków obcych należy zacząć jak najwcześniej. Pozostaje pytanie jaką metodą i gdzie najlepiej zacząć przygotowywać dzieci do życia w świecie bez barier i granic językowych. Wszystkie szkoły językowe wymagają sporych nakładów finansowych a przede wszystkim najcenniejszego dzisiaj - czasu.

Idealną sytuacją jest kiedy dziecko nabywa kompetencji językowych już w żłobku. Mamy do zaoferowania dzieciom bardzo nowoczesną metodę nauki języka angielskiego. Metoda którą pracujemy w przedszkolu w naszej grupie żłobkowej najprężniej rozwija kwalifikacje językowe naszych podopiecznych. Polega na zanurzeniu, otoczeniu dzieci językiem angielskim. W tym języku odbywają się zarówno zajęcia dodatkowe jak i zajęcia z dydaktyczne prowadzone przez nauczyciela – wychowawcę. Nasi pedagodzy posiadają kwalifikacje do nauki języka angielskiego więc część zajęć a także zabaw odbywa się w języku angielskim. Używamy go również w jadalni, na spacerach, podczas czynności higienicznych itd. Co ważne treści realizowane w języku angielskim w grupie dzieci w wieku żłobkowym są dobierane w taki sposób aby zapewnić dzieciom możliwość rozumienia płynącego przekazu poprzez np. kontekst sytuacyjny bądź przekaz niewerbalny.

Podsumowując w dwujęzycznej grupie żłobkowej pracujemy z dziećmi wykorzystując dwa języki - polski i angielskim. W ten sposób dzieci uczą się nie tylko pojedynczych słów bądź zwrotów ale uzyskują kompetencje językowe potrzebne do swobodnej komunikacji.

ziemia