Edukacyjna przygoda zaczyna się
w Przedszkolu MAŁY ŚWIAT!

Zapraszamy

phone 691-552-646

mail kontakt@malyswiat.kielce.pl

Nasz autorski program dwujęzyczności

Program nauki w Przedszkolu Mały Świat dąży do harmonijnego, zrównoważonego rozwoju kompetencji językowych, zarówno języka polskiego, jak i angielskiego. Przekonanie, że dzieci uczące się w systemie dwujęzycznym tracą, bądź też nie rozwijają zasobu słownictwa języka ojczystego, jest myśleniem stereotypowym. Wręcz przeciwnie, według naukowców i pedagogów na całym świecie metoda ta przynosi ogromne korzyści dla uczących się w tą metodą.

W naszej pracy nie traktujemy nauki języka jako celu samego w sobie, ale traktujemy poszerzenie, rozwój kompetencji językowych, umiejętności rozumienia i posługiwania się językiem jako efekt prezentowania atrakcyjnych dla dzieci treści, zapraszania, aktywizacji w zabawach i przekazywania wiedzy o otaczającym świecie.

W naszym przedszkolu część podstawy programowej realizowana jest w języku angielskim. Treści dobieramy z niezwykłą starannością tak, aby w należyty sposób przygotować naszych absolwentów do dalszej kariery edukacyjnej. Poza zajęciami z anglojęzycznym wychowawcą mamy w ofercie szereg zajęć prowadzonych przez anglojęzycznych instruktorów, posiadających również przygotowanie pedagogiczne, pozwalające im na pracę nawet z najmłodszymi grupami dzieci. W języku angielskim prowadzimy:

  • Taniec
  • Gimnastykę korekcyjną
  • Science Club, gdzie elementy nauk ścisłych realizujemy poprzez ich zastosowanie w prostych czynnościach
  • Klub Książki Open Mind, gdzie można wypożyczać książki w języku angielskim. Wyrabiamy gust i nawyk czytania poprzez twórczy kontakt z książką

ziemia